Recerca marina per a un planeta saludable

Visió, Missió i Valors

Construïm el futur que volem per als nostre oceà

a través de la recerca marina d'excel·lència per a una societat en harmonia amb el planeta
amb creativitat, a través de la cooperació i amb total compromís
 

L'oceà és una peça clau per a la vida a la Terra.

Manté els sistemes naturals i proporciona recursos que fan de la Terra un planeta habitable per a la humanitat. No obstant això, l'activitat humana està causant canvis a escala global que s’estan produint ràpidament i que afecten la salut i la productivitat de l'oceà. L'escalfament global, les fluctuacions climàtiques, l'augment del nivell del mar, l'acidificació dels oceans i els esdeveniments climàtics extrems pertorben economies i afecten la nostra vida quotidiana. Aquests factors d'estrès ambiental modifiquen la costa i, conjuntament amb la contaminació i l'activitat pesquera, alteren les poblacions marines, fan malbé els ecosistemes i amenacen la biodiversitat. A més, els oceans alberguen elements que poden desencadenar  desastres naturals causants de grans pèrdues humanes i econòmiques.

L’Institut de Ciències del Mar (ICM) és el quart institut de recerca més gran del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) d'Espanya i el més gran dedicat a la recerca marina. Sota el lema "Recerca Marina per a un Planeta Saludable", l’ICM duu a terme una recerca fronterera i fomenta la transferència de coneixement i tecnologia sobre temes relacionats amb la interacció entre l'oceà i el clima, la conservació i l'ús sostenible de la vida i dels ecosistemes marins, i la mitigació dels impactes naturals i antropogènics. El coneixement a fons, l'acció decidida i la gestió coordinada són essencials per a fer front a aquests desafiaments globals, impulsant d’aquesta manera el desenvolupament sostenible de la humanitat.