Servei

Teledetecció

El Barcelona Expert Centre Remote Sensing (BEC-RS) va néixer com una iniciativa conjunta del Consell Superior de Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el context de la missió Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) de l'Agència Espacial Europea (ESA). Avui dia, el principal objectiu del BEC-RS és brindar una àmplia gamma de serveis relacionats amb la teledetecció, que inclouen consultoria, capacitació, desenvolupament, validació i distribució de productes. Altres serveis del BEC-RS inclouen visualització de dades geofísiques, calibratge i validació de dades, organitzar i participar en cursos de formació i seminaris, i actuar com a incubadores d'empreses.

Des de 2006, el BEC-RS és un laboratori de suport expert (ESL) de l'ESA per a la missió SMOS. BEC-RS està en condicions d'oferir la seva experiència per a desenvolupar processadors de dades de teledetecció en qualsevol etapa de la cadena de processament, així com eines adequades per a la manipulació i visualització. Els processadors es poden proporcionar al client com a codi font o com un servei que s'executa en les instal·lacions de BEC-RS.

Equip i recursos tècnics

Clúster computacional paral·lel amb 128 nodes i 1024 nuclis amb una xarxa Ethernet de 10 Gbps.

WEB DEL BEC