Servei

Cultius de Plàncton

El servei manté cultius monoclonals de diferents espècies marines de virus, bacteris, microalgues, protozous, i copèpodes. Algunes d'aquestes soques porten mantenint-se en el servei durant més de 10 anys; unes altres han estat aïllades recentment. Les soques es mantenen en condicions controlades de llum, salinitat i temperatura.

Equip i recursos tècnics
  • Autoclau
  • Dues cabines de flux laminar d'aire 
  • Diferents cambres de cultiu amb regulació de llum i temperatura.
  • Microscopis
  • Comptador de partícules Multisizer Coulter Counter