Servei

Biologia Molecular Marina

El servei de Biologia Molecular Marina permet l'aplicació de tècniques de biologia molecular basades en l'anàlisi del contingut d'ADN i / o ARN, la seqüència de nucleòtids i les modificacions epigenètiques d'organismes marins, per analitzar la seva identitat, activitat i el seu rol en l'ecosistema marí, així com la funció dels seus gens implicats en processos biològics clau. Aquest servei dóna suport i formació a estudiants i investigadors de l'ICM o visitants externs que desitgin utilitzar algunes d'aquestes tècniques aplicades a les seves mostres. El funcionament es basa en l'autoservei. El responsable del servei és l'encarregat de garantir el suport tècnic necessari durant el processament de les mostres.

Equip i recursos tècnics
  • Quatre màquines de PCR
  • Sistemes d'electroforesis
  • Sistema de gels PFGE (CHEF DR-II, Biorad)
  • Equip de captació d'imatges de gels i programari per al seu anàlisis (iBright CL 1500, Invitrogen)
  • Equip PCR quantitativa (Cfx, Biorad)
  • Analitzador de biomolècules (QSep100, Bio Optic)
  • Fluoròmetre (Qubit Q32857, Invitrogen) i espectrofotòmetre de microgota UV-Vis (NanoDrop One,Thermo Scientific) per fer mesures de la quantitat i qualitat dels àcids nucleics i proteïnes

També disposa d'altres equips generals necessaris per al desenvolupament dels diferents protocols, com centrifugadores, forn d'hibridació, bany calefactor, incubadora tèrmica, dessecador amb bomba de buit, campanes de flux laminar, microones, vòrtex i placa calefactora i agitadora.