Servei

Aquaris i Cambres Experimentals

La Zona de Aquaris i cambres Experimentals (ZAE) és una de les instal·lacions més modernes del Mediterrani. Està dissenyada per a albergar diferents organismes aquàtics i facilitar la recerca en diversos aspectes de la seva biologia. Ocupa una superfície de més de 650 m² incloent una sala independent amb tanc de recollida i una sèrie de filtres que aporten aigua de diferent qualitat. L'aigua s'obté a través d'una canonada a 300 metres de la costa i a 10 metres de profunditat. La instal·lació inclou diverses àrees amb aquaris experimentals on es mantenen diferents espècies amb condicions de fotoperíode similars. A més, alberga onze cambres dedicades al cultiu d'espècies que requereixen altres condicions experimentals específiques. La ZAE també inclou un tanc de canal i diversos laboratoris. La instal·lació està controlada per ordinador i monitorada les 24 hores del dia mitjançant un sistema de sensors connectats a alarmes. Es poden subministrar un total de nou règims d'aigua (relacionats amb la temperatura i la salinitat) a més de 150 aquaris amb capacitats que oscil·len entre els 15 i els 5.000 litres. Les variables ambientals que es poden controlar són la intensitat de la llum, el fotoperíode, l'oxigen dissolt i els nutrients. En conjunt, això fa possible simular una àmplia gamma d'hàbitats aquàtics, des de subpolars a tropicals.

Equip i recursos tècnics
  • 11 cambres experimentals isotèrmiques
  • Aquaris experimentals de 10 a 5.000 litres