Vincles amb empreses i administració

Transferència de coneixement

Aplicant solucions en el marc de l'Economia Blava

Un objectiu clau del pla estratègic de l'ICM és fomentar la transferència de coneixement i tecnologia al sector privat, a l'administració i a la societat mitjançant el  desenvolupament de projectes de recerca aplicada.

Aquests projectes cobreixen una àmplia gamma de temes, inclosos el desenvolupament metodològic en geofísica i teledetecció, l’avaluació de riscos geològics, la seqüenciació genòmica, l’epigenètica molecular, l’avaluació de l'estat dels estocs pesquers, la prevenció de la salut o el disseny i la implementació d'infraestructures del fons marí. Tots aquests projectes estan  finançats per empreses grans i mitjanes dels sectors energètic, espacial, pesquer, aqüícola i cosmètic, així com per agències d'administració regionals i nacionals.

MITJANA D'INGRESSOS ANUALS
805
K€
MITJANA DE NÚM. DE PROJECTES
55
PERCENTATGE DE PERSONAL CONTRACTAT AMB FONS DE TRANSFERÈNCIA
46
%