Servei

Solucions Geofísiques BCSI

El Barcelona Center for Subsurface Imaging (BCSI) desenvolupa i ofereix serveis geofísics d'última generació sobre imatges del subsòl i models de propietats físiques de l'interior de la Terra.

El laboratori desenvolupa projectes tant experimentals com teòrics d'interès per al sector industrial i la comunitat científica. El BCSI brinda accés a les més noves tècniques d'imatges de la Terra, accés a recursos moderns juntament amb assistència tècnica altament qualificada per a la varietat d'aplicacions requerides per a l'estudi del subsòl de la Terra.

Un equip d'especialistes en física, geologia, computació i desenvolupament de codis ofereix un servei guiat i suport tècnic per al disseny de acquisition surveys, control de qualitat, anàlisi, desenvolupament de mètodes, processament, modelatge i interpretació de dades geofísiques i geològiques.

El nostre equip de recerca realitza recerca i desenvolupament continu sobre tècniques d'imatges avançades en una varietat de resolucions, amb una àmplia experiència en registres de camps electromagnètics i sísmics de fonts naturals i actives en diverses condicions d'adquisició. I + D integra inversió de forma d'ona completa, tomografia en temps de viatge, anàlisi de terratrèmols i processament i imatges de dades sísmiques marines.

La instal·lació ofereix un laboratori de 90 m² per a usuaris interns i externs, equipat amb estacions de treball amb programari front-end per a llegir i analitzar l'espectre complet de dades geofísiques marines i dades sismològiques de terratrèmols, i un programari intern capaç d'operar un pas més enllà del comercial. Estat de l'art en entorns de computació d'alt rendiment (HPC) en paral·lel.

La capacitació i el suport estan disponibles a comanda a través d'etapes a curt i mitjà termini adaptades a les necessitats d'usuaris específics amb una varietat d'antecedents.

Equip i recursos tècnics

SERVIDORS, EMMAGATZEMATGE EN DISC: Un clúster de computació ATLANTICO 1. Tecnologia interna per a inversió total de forma d'ona i tomografia en temps de viatge, programari de sismologia de terratrèmols i paquets comercials i de codi obert de processament i interpretació (Claritas, Promax, Kingdom Suite i Seismic Unix) .