Col·leccions de dades, software i més

Productes

Coastal Ocean Observatory

Aquesta instal·lació es dedica a l'adquisició, gestió i visualització en temps real de sèries temporals de paràmetres oceanogràfics. L'instrumental científic de l'observatori inclou mesuradors de corrent (velocitat i direcció), sensors de temperatura, salinitat, turbulència i pressió, una estació receptora EUMETCast en col·laboració amb la UTM, dues estacions de monitoratge de vídeo, una estació meteorològica i un vaixell petit.

COO WEB
CoastalOceanObservatory
AFORO (Anàlisi de FORmes d'Otòlits)

Catàleg en línia oberta d'imatges i morfometries  d’otòlits (wavelets, el·líptics de Fourier  i relacions biomètriques)  associat a un  sistema de identificació  remota mitjançant  tècniques de reconeixement de patrons a partir del contorn. Inclou més de 6900 imatges i 2000 espècies de tot el mon, especialment del Mediterrani, Pacífic central, Atlàntic central  i Antàrtida.

AFORO WEB
AforoWebICM_0.jpg
Humitat i salinitat del sòl

El Barcelona Expert Center (BEC) proveeix de productes de recerca sobre la humitat del sòl i la salinitat. Distribueix mapes d'alta resolució de la humitat del sòl des de la península Ibèrica a 1 km i mapes de salinitat global L3 i L4 en diverses resolucions espacials i utilitzant diferents tècniques. El seu web ofereix accés a mapes interactius i al servei sftp.

BEC WEB
BEC
Blanes Bay Seasonality Scope

Explora l'abundància estacional de picoeucariotes en la badia de Blanes.

BBS WEB
Blanes Bay
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...