Capacitats científiques i tècniques

Portafoli

Coneixement orientat a l’acció en benefici de la societat d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’ICM-CSIC està implicat en la valoració i l’explotació dels resultats a través de la seva estratègia de transferència de coneixement: ICM Transfer. Estem compromesos amb la transferència dels nostres resultats d’investigació a través de canals ad hoc, i arribem a les parts interessades en benefici de la nostra societat i el nostre planeta.

ICM Transfer s’adapta al marc d’innovació de quàdruple hèlix en el qual el sector acadèmic, la indústria, l’administració pública i la societat es comprometen amb la conservació del medi ambient.

Sostenibilitat de recusos vius renovables

Analitzem la biologia i l’ecologia de les espècies marines comercials i no comercials, les seves comunitats i els seus ecosistemes. Oferim solucions de modelatge de la pesca i dels ecosistemes marins per donar suport a les polítiques basades en la ciència i avaluar les repercussions socioeconòmiques. Identifiquem solucions per millorar el rendiment de l’aqüicultura i la pesca sostenibles. Analitzem els canvis ambientals globals relacionats, així com les conseqüències de les activitats humanes en els ecosistemes i els organismes marins. Entre els usuaris finals d’aquesta informació, hi trobem les administracions públiques com la Generalitat de Catalunya, els diferents ministeris del Govern espanyol, la Comissió Europea, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), així com les organitzacions internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Capacitats científiques i tècniques
portafoli01
Observació i modelatge oceànic i climàtic

Duem a terme investigació bàsica i aplicada en oceanografia física, posant èmfasi en el desenvolupament tecnològic. Observem i analitzem l’entorn físic de l’oceà en escales espacials i temporals i estudiem el paper de l’oceà en el clima de la Terra. Som un grup d’especialistes en disciplines com la física, l’enginyeria, o l’oceanografia que treballem en diferents temes que pretenen entendre la dinàmica de l’oceà a través d’estudis de treball de camp, teòrics i numèrics, així com noves anàlisis de dades i tecnologies d’observació de la Terra.

Capacitats científiques i tècniques
portafoli02
Biodiversitat, funcionament i salut dels ecosistemes marins

Analitzem el component biòtic i el funcionament dels ecosistemes marins i, en especial, la seva biodiversitat mitjançant una gran varietat de mètodes microscòpics, moleculars i biogeoquímics. Controlem la qualitat de l’aigua i avaluem l’impacte de les alteracions naturals i antropogèniques en la diversitat, el funcionament i la salut dels oceans. Proporcionem aplicacions biotecnològiques basades en la ciència en els àmbits de la producció d’aliments, la bioremediació i la salut humana mitjançant microorganismes marins. Els nostres coneixements especialitzats donen suport a les i els responsables de la prese de decisions amb competències en la qualitat de l’aigua i la salut de les zones costeres, com l’Agència Catalana de l’Aigua, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i la Comissió Europea.

Capacitats científiques i tècniques
portafoli03
Avaluació dels riscs geològics marins

Analitzem els riscs i els desastres geològics, antropogènics i meteorològics que afecten des del litoral fins a les planes abissals. Avaluem l’impacte ambiental, econòmic i social a diferents escales de conformitat amb els objectius del Marc Sendai de les Nacions Unides per a la Reducció del Risc de Desastres 2015-2030. Pretenem entendre els processos geològics i geofísics que posen en perill les regions costeres, els marges continentals i les conques oceàniques a diferents escales espaciotemporals mitjançant processos innovadors i tecnologies d’alta resolució.

Capacitats científiques i tècniques
portafoli04
Vols col·laborar amb l'ICM?
Contacta