Notícies | 13 Març 2024

L’ICATMAR presenta les eines, serveis i recursos disponibles per a la comunitat marítima

Share

En els pròxims set anys, aquest òrgan de cooperació entre l’ICM-CSIC i la Generalitat destinarà 18,87 M€ al desplegament d’eines per a la recollida de dades oceanogràfiques, entre altres.

Entre els objectius d'ICATMAR està el de millorar la gestió dels recursos pesquers / UN Ocean Decade.
Entre els objectius d'ICATMAR està el de millorar la gestió dels recursos pesquers / UN Ocean Decade.

L’institut oceanogràfic de Catalunya (Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar - ICATMAR), un òrgan de cooperació entre l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Generalitat de Catalunya, ha presentat avui els serveis que aquest centre de recerca posa a disposició de la comunitat marítima i de la ciutadania en general. Les principals línies d’actuació d’aquest Institut són, per una banda, el coneixement de l’estat biològic de les espècies d’interès pesquer, la quantificació de l’impacte de la pesca recreativa i el seguiment socioeconòmic d’aquests sectors, i de l’altra la recollida i anàlisi de dades oceanogràfiques (corrents marins , temperatura, salinitat) que després serviran, entre altres coses, per fer prediccions de l'evolució d'aquestes variables.

"ICATMAR representa una fita històrica per l'ICM-CSIC i és un magnífic exemple de col·laboració institucional”, ha apuntat aquesta tarda Valentí Sallarès, director de l’ICM-CSIC, durant l’acte de presentació de l’Institut. 

“Gràcies a l'empenta i perseverança de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat i d'un nombrós grup de personal investigador, tècnic i de gestió de l'ICM, i gràcies al suport de l'organització central del CSIC, ara disposem d'un esplèndid marc de col·laboració per a que la recerca d'excel·lència en pesqueries i en oceanografia operacional realitzada a l'institut s'utilitzi per a una governança del medi marí i una gestió dels seus recursos més integral i eficient, basada en l'evidència científica", ha afegit Sallarès.

La voluntat de servei públic de l’ICATMAR es reflecteix en la publicació, mitjançant la pàgina web de totes les dades i anàlisi efectuats per l’Institut. Així, es poden consultar les conclusions dels múltiples informes sobre la pesca a Catalunya duts a terme pels científics d’aquest organisme, així com la distribució de les captures pesqueres mitjançant el visor pesquer. “A partir d’un monitoratge biològic a bord de diverses embarcacions de la costa catalana, aquest visor permet comparar la composició de les captures pesqueres fetes en els diferents ports i zones del litoral català”, ha indicat Joan B. Company, responsable del Servei d’Assessorament en Pesca de l’ICATMAR.

Finalment, la pàgina web de l’ICATMAR posa a disposició dels usuaris estudis socioeconòmics del sector pesquer professional i recreatiu, l’avaluació de l’estat de les principals espècies d’interès per a les diferents modalitats pesqueres inclosa la pesca recreativa, la visualització en temps real dels corrents i dades oceanogràfiques recollides, la caracterització de la presència de brossa marina als caladors pesquers.

La xarxa de radars acabarà el seu desplegament aquest 2024

Per poder obtenir tota aquesta informació, el Govern va iniciar fa dos anys, la instal·lació d’una xarxa de set radars d’alta freqüència, que s’acabarà de desplegar a finals de 2024, que facilita informació sobre els corrents superficials i cobreix tot el territori català, des del golf de Lleó fins a Calafell, a partir d’on la xarxa es complementarà amb els tres radars ja existents de Ports de l’Estat. 

"El desplegament d’aquesta xarxa dotarà a Catalunya d'una infraestructura per a la recerca oceanogràfica singular en l'àmbit europeu”, ha assegurat Jordi Isern, cap del Servei d’Oceanografia Operacional de l’ICATMAR. Segons Isern, l'ICM-CSIC juga un paper central en aquesta xarxa, ja que, a través de l'ICATMAR, “és responsable de la distribució i qualitat de les dades i de la generació de productes de valor afegit tant per a la societat com per a la recerca".

A part de la xarxa de radars durant el 2024 i 2025 està prevista l’adquisició de boies fixes i de deriva per complementar la informació dels radars aportant dades de els corrents marins en la columna d’aigua, informació molt rellevant que pot anar des de conèixer la dispersió de larves (ictioplàncton) d’espècies comercials, que ajudarà a la millor gestió dels recursos pesquers, manteniment de les infraestructures marítimes, seguiment de la dinàmica litoral, millorar la seguretat marítima col·laborant amb les Capitanies Marítimes, facilitar informació per al desenvolupament d’activitats subaquàtiques d’esbarjo, entre altres. 

En total, en els pròxims set anys es destinaran a ICATMAR 18,87 milions d’euros. D’aquests, destaca l’aportació del Departament d’Acció Climàtica de 10,6 M€ en el període 2023-2029 mitjançant una subvenció directa a l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), cofinançats en un 70% pel Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA) o la inversió de 4,2 M€ en infraestructures oceanogràfiques finançades gràcies al Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya per tal que l’ICATMAR es consolidi com a epicentre de la recerca oceanogràfica a Catalunya.